Marknesse toekomst bestendig

Marknesse toekomst bestendig

Marknesse toekomst bestendig


De aanleiding voor dit initiatief:
Er komen steeds minder subsidies, geldkranen worden dichtgedraaid, mensen hebben steeds minder te besteden.
Hoe ga je hiermee om als dorp/ vereniging/bewoner?
Hoe kan je ervoor zorgen dat er toch geld in het laatje blijft komen om je vereniging gezond te houden of om leuke activiteiten te organiseren?
Of kan je activiteiten organiseren die geld opbrengen en zodoende weer voor andere activiteiten gebruikt kan worden?
Maar ook werkgelegenheid of klussen voor algemeen belang of een sociaal potje.....

De kracht van Marknesse

Buurkracht MarknessePosted by Hubèr Buijsman Tue, August 04, 2015 17:01:28
Wat is de kracht van Marknesse?

In onze dorpsvisie geven we dit weer in een aantal thema's

Gevarieerd wonen
Marknesse zit al sinds 2002 ‘op slot’, en wil graag groeien door uitbreiding in
Marknese-zuid: fase III of op kavel-Muylwijk. Het gaat hier om een bescheiden,
stapsgewijze ontwikkeling door met name particuliere bouw.

Aantrekkelijke woonomgeving
Vanuit het dorp wordt aangegeven dat een groen en aantrekkelijk straatbeeld, en het zich veilig voelen in woning en woonomgeving belangrijk zijn.

Ruimte voor ontspanning
Het dorp wil dat het van oudsher puur agrarische landschap meer geschikt
gemaakt wordt voor recreatief medegebruik. Aan de zuidoostkant van het dorp liggen
mogelijkheden voor een fiets- annex wandelpad naar het Voorsterbos, met brug of
(trek)pontje over de Zwolsevaart. Anderen zien in de Voorsterweg een prima verbinding richting Voorsterbos. Een (trek)pontje over de Zwolsevaart blijft ook in deze variant een wens.

Behoud en vernieuwing zorg- en welzijnsactiviteiten
Vrijwilligers en mantelzorgers zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen, met
daarop aanvullend de professionele zorg. Marknesse − met een sterke sociale structuur − biedt hiervoor goede uitgangspunten.
De vraag is of het aanbod aan hulp in de toekomst aan de vraag tegemoet zal kunnen komen. Daarom is het zaak de organisatie van de vrijwillige zorg en de mantelzorg in het dorp onder de loep te nemen.

Ruimte voor detailhandel en bedrijven
Marknesse is met Ens en Emmeloord aangewezen als kern met mogelijkheid tot groei van het bedrijventerrein. Uitbreiding met in totaal tien hectare ter hoogte van Chez wordt in 2014/2015 planologisch voorbereid.
Daadwerkelijk bouwrijp maken start zodra concrete kopers zich melden.
Binnen de grenzen van Marknesse bevindt zich een cluster belangrijke high tech-bedrijven: NLR, DNW, Geomaticapark. Het terrein van het NLR biedt op termijn vestigingsruimte voor andere high tech bedrijven. Dit alles biedt kansen voor Marknesse als medewerkers zijn te interesseren voor wonen in het dorp.

Ruimte voor duurzaamheid
Marknesse kent een actieve bewonersgroep op het gebied van duurzaamheid.
Hun ideaal is Marknesse als duurzame proeftuin op het gebied van energieopwekking,energiebesparing, recycling, ‘dorpslandbouw’,etc.


Marknesse gaat de strijdkracht aan voor een Toekomst Bestendig Dorp
  • Comments(0)//blog.marknesseduurzaam.nl/#post1